Teknologia

Tänä päivänä tuotannosta huolehtii pitkalle kehitetty automaatio, jonka ohjaamana tukit kiertävät pelkkahakkuri- ja vannesahayksiköiden lapi. Jokainen tukki sahataan optimaalisesti ja yksilöllisesti oikeaan käyttötarkoitukseen.

 

Joustavan tuotantonsa ansiosta ER-Saha tuottaa useita eri laatuja ja pituuksia asiakkaan toivomusten mukaan, myos pienempia eriä. Valmiit tuotteet tuorelajitellaan ja kuivataan lopputuotteen vaatimuksia vastaavaksi. Sahatavaraa voidaan jatkojalostaa myös koneellisella lujuuslajittelulla ISO 9003 laatujarjestelman mukaisesti.