Tuotteet

Raaka-aineena mänty ja kuusi. ER-Sahan raaka-aine kasvaa Pohjolassa, puurikkaan Suomen keskiosissa, missä puut ovat tiheäsyisia ja terveoksaisia. ER-Sahan tuotannosta puolet on kuusta ja puolet mäntya.