Yritys

 

ER-Saha Oy on perheyritys, jonka toimintaa on aina leimannut ihmisläheinen kumppanuus. Turhia portaita tuotannon, myynnin ja asiakkaan välilla ei ole. Tiiviin yhteistyön avulla yritys voi palvella asiakkaitaan parhaiten. Ja kun palvelu saa kasvot, on kanssakäyminen helppoa.

 

Läheinen yhteistyö on ollut myös hedelmällisen tuotekehityksen perusta. Pitkäaikaisten asiakassuhteiden ansiosta ER-Saha on pystynyt kehittämaan jatkuvasti paremmin kayttötarkoitukseensa sopivia tuoteratkaisuja.

 

Alusta lähtien ER-Sahan toiminta on suuntautunut voimakkaasti kansainvalisille markkinoille. Tuotannosta noin 95 % menee Suomen rajo­jen ulkopuolelle. Tär­keimpiä vientimaita ovat Englanti, Saksa, Tanska, Japani seka muutamat muut Keski-Euroopan ja Välimeren maat.

 

Eri maiden tuotteille ja tuotannolle asettamat vaa­timukset ovat antaneet hyvan pohjan sahan toiminnan kehittamiselle vaihtelevia tarpeita vastaavaksi. Ehdoton toimitusvarmuus on kaiken a ja o.

 

Kehitystyö jatkuu. TuIevaisuudessa ER-Saha panostaa edelleen voi­makkaasti tuotantonsa ja tuotteidensa kehitystyöhön. Työn tavoitteena on parantaa jatkuvasti sahan palvelukykya. ER-Saha on jatkossakin alan­sa edellakävijä.